Home | History | Location | Geography | Population | Panchayat Raj Institutions | Peoples Representatives | Local Self Government | District Administration | Freedom Fighters | Important Links | District Map | Phone No's | Contact us

RAJEEV GANDHI SHIKSHA MISSION                                             

VҴ Mv ʶI ʨɶx

Vɱ EDZɪ E ƮSx
Vɱ ʶI Exp VҴ Mv ʶI ʨɶx E` E{=hb E ɺEҪ ɴx Sʱɽi Vɺɨ xɨx {n E Vx E Mɪ *
1 Vɱ ʨɶx SɱE
2 Vɱ {ʮVx SɱE
3 Vɱ {ʮVx ɨxɪE

4

ɽɪE Vɱ {ʮVx ɨxɪE

5

EɪG ʶI +vEɮ -3
6 Vɱ ʽ ɨxɪE
7 |Oɨɮ
8 b]<x] +{ɮ]
9 ɽɪE ={ɪj
10 ɽɪE j
11 J{ɱ
12 ʱ{E
13 i
ʺ]Vx S]
ɺx E xnxںɮ ʴɦM uɮ Sʱi Miʴvɪ E ʺ]Vx S] iɮ E Mɪ * B EɪDZɪ b {ɮ +Ei E Mɪ ʴɴɮh xɨxxںɮ *
GE Eɪ Miʴvɪ |ɦɮ +v0 x{]ɮ E +v
1 Vɱ Sʱi IhE ʴv E VxEɮ Bx0 {0B0<0V0 B0B0E Vɱ {ʮ0 ɨxɪE 1
2 {gx-gx +xnx E iɽi E VxEɮ Vɱ xb +v0 2
3 ʨɶx E xɨh Eɪ E VxEɮ Vɱ {ʮ0 ɨxɪE 2
4 <0V0B0 ɱ E Sɱx E VxEɮ JEɪ{ɱx +v0Vx{n {Sɪi 7
5 Jx-ʺJx B Cʱ] |ɦɮ b0{0<0{0 b<] 2
6 x:ֱE {ֺiE ʴiɮh 0+ɮ0 00 1
7 ʶɶ ʶI Exp B ʽ ʶI +ʦɪx E VxEɮ ʽ ɨxɪE 2
8 ɱ |ɴ ɨɪ E VxEɮ E |ɦɮ 1
9 IhE x]ˮM E ɨxɪE 2
10 vx Vx E VxEɮ ʴEɺJhb ʶI +v0 0+ɮ0 00 7
11 ʴEJhb IhE ʴv 0+ɮ00 1
12 ʶIE MְV E ix E VxEɮ 0+ɮ00 1
ɦMҪ ʴv E VxEɮ

1-VҴ Mv ʶI ʨɶx E +xiMi ʶI ʴv ʴɽx Mƴ ɱ E Sɱx E +|ɴ ɱE E ʴtɱɪ nV Eɪ Vi *

2- ʴtɱɪ - SS E +vx E ʱɪ ɱ ɴx E xɨh Eɪ Vi *

3- ʨɶx E <0V0B0 ɱ +vxɮi ɦ Uj E xɶֱE {ֺiE +vx i ={ɱɤv E< Vi *

ESʮ E VxEɮ 
VҴ Mv ʶI ʨɶx E +xiMi xɨx ESɮ  EɪǮi *
GE {n 0 {n xɨ ESɮ
1 Vɱ ʨɶx SɱE 01
2 Vɱ {ʮVx SɱE 01  
3 Vɱ {ʮVx ɨxɪE 01  
4 ɽɪE {ʮVx ɨxɪE 01  
5 EɪG ʶI +vEɮ-3 01  
6 Vɱ ʽ ɨxɪE 01  
7 |Oɨɮ 01 xұ {`E
8 ={ɪxj 02 |Eɶ j{`
9 b]<x] +{ɮ] 02 1 ڨx x
2
10 J{ɱ 01 1 Vɪɮɨɴɨ
11 ʱ{E 04 1 ֶұ iɴɮ
2
3 |ɱɱ E
4 |Eɶ Sxp {ɪɺ
12 i

03

1 Eɱɮ iɴɮ
2 ɨɱɱ ɨ
3 ɱ |ɺn {]
4 ɤ ɱ ʴɷE
ʶI Mɮ] Exp B MְV E VxEɮ
GE ʴEɶJhb 97-98 <0V0B0 Exp E J MְV E J 98-99 <0V0B0Exp E J MְV E J E Exp E J E MְV E J
1 Ҵ 30 42 53 58 83 100
2 ɪ{֮ ESʱɪx 8 10 102 126 110 136
3 MM 45 70 26 37 71 105
4 ilɮ 71 105 94 120 166 230
5 76 100 169 182 245 280
6 ʺɮ 70 74 9 9 79 83
7 =MV 55 56  - 55 56
8 x֨x 19 23 84 101 104 124
9 x<Mg 35 45 24 24 58 68
  M 409 525 561 657 971 11
xɴx |lʨE ɱ+ xɪH ʶIĘɪ E VxEɮ
G0 ʴEɶJhb E xɨ xɴx |lʨE ɱ ʶIE +iʮH EI ʶIE E EI ʶIE M
ɹ 95-96 ɹ 96-97 ɹ 97-98

ɹ 95-96

ɹ 96-97

0 xɪH 0 xɪH 0 xɪH 0 xɪH 0 xɪH 0 xɪH 0 xɪH
1 Ҵ 7 14 5 10 5 10 6 6 5 4 23 18 68 62 6
2 >MV 6 12 6 10 5 10 1 1 5 5 14 14 54 52 2
3 ʺɮ 6 11 5 10 5 8 5 5 5 5 20 20 62 59 3
4 x<Mg 5 5  - 5  - 3 6 14 1 53 1 521
5 ɪ{֮ ESʱɪx 5 7 6 11 6 9 3 2 6 6 19 17 62 52 10
6 ilɮ 5 4 6 6 5 4 5  - 6 2 17 8 60 24 36
7 x֨x 4  - 5  - 5  - 2  - 6 18 54 0 54
8 MM 6 12 6 12 5 9 3 3 5 5 16 16 58 57 1
9 6 12 6 12 5 10 4 4 6 6 16 16 0 60 0
M 50 72 50 71 46 60 32 21 50 33 157 110 531 376 164

Home | Location | History | Geography | Population | Panchayat Raj Institutions | People's Representatives | Local Self Government | District Administration | Freedom Fighters | Important Links | District Map | Contact us

Web-site Created on behalf of Collector, Rewa, M.P, India by
National Informatics Centre, Rewa District Unit